Nasza Historia

Radwanowice

Pierwsze informacje o wsi Radwanowice sięgają XIV w. Mówiły one o licznej szlachcie zagrodowej w tej miejscowości. W końcu XIV w. miała 35 dziedziców. Do końca XIX wieku, nie mieszkał tutaj ani jeden chłop. W drugiej połowie dziewiętnastego stulecia wybudowano w Radwanowicach strażnicę graniczną, określaną mianem „dworu”.

Podczas II wojny światowej mieszkańcy Radwanowic współpracowali z ruchem oporu. Istniały tu dwie organizacje wojskowe: Narodowa Organizacja Wojskowa i Bataliony Chłopskie. W odwecie nocą z 20 na 21 lipca 1943 roku niemieccy żołnierze przeprowadzili pacyfikację wsi. Zginęło wówczas 30 osób – 3 kobiety i 27 mężczyzn. Cztery lata później na cmentarzu w Rudawie postawiono pomnik upamiętniający ofiary tamtej nocy. Za udział w działaniach wojennych wieś została odznaczona Krzyżem Walecznych.

Legenda o założeniu wsi
Od wielu lat, z pokolenia na pokolenie mieszkańcy Radwanowic przekazują sobie legendę i powstaniu wsi. Według niej, założycielem miał być zaufany rycerz Bolesława Szczodrego – Radwan. Brał on udział w wyprawie na Ruś Kijowską, gdzie zasłynął niesłychanym męstwem. Legenda głosi, że rycerz ten był jednym z zabójców biskupa Stanisława i to właśnie po jego morderstwie i ucieczce króla na Węgry osiedlił się w Radwanowicach. Niektórzy historycy łączą powstanie wsi Radwanowice z nadaniem przez Bolesława Wstydliwego rycerzom z rodu Radwanitów części puszczy w południowych okolicach Krakowa.

Współczesność
Zofia Tetelowska – właścicielka ostatniego dworu w Radwanowicach przekazała majątek na rzecz osób niepełnosprawnych. Fundację im. Brata Alberta powołano w 1987 roku, prowadzonym obecnie przez znanego księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego (prezesa Fundacji). Obecnie w Schronisku dla Niepełnosprawnych, działającym z ramienia Fundacji, Anna Dymna prowadzi grupę teatralną.

 

W miejscu obecnego parkingu był staw, który napełniał się wraz z topniejącymi śniegami (1995 r.).

 

tary dwór w Radwanowicach (stan z 1987 r.) – brak jest jeszcze mansard na poddaszu, a prawe wejście, do spichlerza

(obecnie przebudowanego na kaplicę) jest prowizoryczne.

 

Stara stodoła, obecnie są w niej garaże, magazyny, stacja uzdatniania wody i szatnia dla zawodników Klubu Sportowego „Iskra” (1988 r.).

Kapliczka przy Dworze.

 

 

Turystyka
Położone na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie Radwanowice są dobrym punktem wypadowym do zwiedzania tych pięknych krajobrazowo i posiadających duże walory przyrodnicze i geologiczne dolinek przecinających wzniesienia Wyżyny Olkuskiej. Radwanowice znajdują się bezpośrednio przy wylocie Doliny Szklarki i w bezpośrednim sąsiedztwie wylotów Doliny Będkowskiej i Doliny Raławki. Przebiegające przez miejscowość szlaki turystyki pieszej umożliwiają zwiedzenie również pozostałych dolinek.

Szlaki turystyczne:
    POL Szlak czarny.svg – z Radwanowic przez wschodnie zbocza Doliny Szklarki do Szklar.
    POL Szlak niebieski.svg – przez Łączki Kobylańskie i całą długość Doliny Będkowskiej do Jerzmanowic.
    POL Szlak zielony.svg – przez Dubie do Doliny Racławki.

Przypisy
Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945. Warszawa: Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, 1966, s. 191.
Józef Fajkowski, Jan Religa: Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939-1945. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1981, s. 165.

Źródła

Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zabierzów

„Historia Radwanowic”

http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=68&pkid=166

http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=74&t=6302

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *