Główne

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

„Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym funkcjonuje:
• 499 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,
• 3.815 jednostek ochotniczych straży pożarnych,
• 5 zakładowych straży pożarnych,
• 12 szpitali, w tym 10 szpitali MSW i A w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich i Szpital Praski pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
• 205 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa.
System wspomagają na zasadzie zawartych porozumień służby, inspekcje i straże, między innymi: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowa Agencja Atomistyki, Stacje Ratownictwa Górniczego, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także organizacje pozarządowe: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, PCK, Polski Związek Alpinizmu.”

„Dane ilościowe o składzie pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego na dzień 8 marca 2011 r. przedstawia poniższa Lista:

Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego – 10
Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego – 14
Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego – 16
Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego – 7
Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze – 5
Kompanie gaśnicze, w skład których wchodzą: – 25
Pluton typ A – 43
Pluton typ B – 24
Pluton typ C – 21
Pluton typ D – 20
Pluton typ E – 21
Kompanie specjalne, w skład których wchodzą: – 23
Sekcja typ A – 34
Sekcja typ B – 22
Sekcja typ C – 23
Sekcja typ D – 10
Sekcja typ E – 10
Kompanie szkolne – 5
Kompanie logistyczne – 2
Plutony logistyczne – 14

W województwach, posiadających minimum dwie kompanie gaśnicze zostały utworzone bataliony centralnego odwodu operacyjnego. Obecnie powyższe kryterium spełnia 8 województw, na bazie sił których utworzono Batalion: Wrocław, Toruń, Łódź, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań.
Powyższe pododdziały centralnego odwodu operacyjnego spełniają standardy zarówno pod względem struktury organizacyjnej, jak również techniczo-sprzętowym, które zostały określone w znowelizowanym rozkazie w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego ksrg podpisanym przez Komendanta Głównego PSP w dniu 18 stycznia 2010 roku. Wprowadzone zmiany miały na celu dopasowanie struktur organizacyjnych pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego do obecnych potrzeb (zagrożeń) oraz uelastycznienie możliwości dysponowania poszczególnych pododdziałów.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *